The Polish Mission Works With Avant to Establish Nation’s First Standardized Polish Language Test

The Polish Mission Works With Avant to Establish Nation’s First Standardized Polish Language Test

From the Polish Mission Press Release - September 1, 2017

Orchard Lake, MI -- The Polish Mission of the Orchard Lake Schools (TPM) has entered into an agreement with Avant Assessments LLC to establish and distribute a Polish language proficiency exam.  The program was generously supported by the Polish Consulate in Chicago, the Polish Teachers’ Association, and other organizations and individuals.

 The test is a formal measure of language proficiency, allowing Polish language students to be formally recognized for their bi-literacy, in cooperation with the Seal of Biliteracy.

 ”Polish is one of Europe’s great languages, and Polish Americans are the fifth largest ancestry group that built America. Why wouldn’t their kids have the opportunity to take Polish exams and earn credit for them at American schools?” said Konrad Zieliński, Vice Consul at the Polish Consulate in Chicago, who originally introduced the idea to the staff of The Polish Mission.

 The test is a STAMP (STAndards-based Measurement of Proficiency) format, designed for grade 7-to-adult speakers.  Currently, STAMP tests are offered in 11 languages, and utilized around the world by schools, colleges and universities. 

 According to TPM Polish Language Coordinator Marzanna Owinski, “Even though there are about 10 million Polish-Americans, Polish speakers in the United States have never been acknowledged for language proficiency in their own schools, nor even by national language organizations.” She continued: “It was quite surprising to learn there was no such test offered by any American test developers!” Owinski is a member of a Michigan Department of Education workgroup in Lansing assigned with implementation of the Seal of Biliteracy to Michigan schools, and teaches the only high-school Polish language program in Michigan at St. Mary’s Preparatory.

 Although the test will be offered across the country, it is expected that the three states with the largest Polish-American populations, New York, Illinois, and Michigan, will see the most usage.  Each state has just under a million citizens of Polish descent.

 According to TPM Director Marcin Chumiecki, “We are proud to have undertaken this--it is a symbol of the vibrancy of Polish culture and heritage in the U.S., and it is part of the mission of our founder that goes all the way back to 1885.” Fr. Józef Dąbrowski (1842-1903) founded the Orchard Lake Schools with a Catholic Seminary in Detroit in 1885.  Still in operation today, the seminary was the first institute of formal higher education for Polish speakers in the U.S.  Chumiecki continued: “The mission of our founder is alive and well; we do this in his honor, and in honor of all Polish-Americans across our great country.  And, there is a special reason we do it on September 1st: It’s the official first day of school in Poland.  There was no better time to announce such a program.” The exam will be ready in Spring 2018.


po polsku

Orchard Lake, MI – W dniu 1 września 2017 roku Misja Polska przy Zespole Szkół w Orchard Lake zawarła umowę z Avant Assessments (amerykańską firma specjalizującą się w opracowywaniu testów językowych), na podstawie której zostanie opracowany pierwszy ogólnokrajowy egzamin z języka polskiego jako obcego w Stanach Zjednoczonych.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu RP w Chicago, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz wielu organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Test jest oficjalnym sprawdzianem znajomości języka polskiego, dzięki któremu uczniowie otrzymają specjalną pieczęć dwujęzyczności na ich świadectwach ze szkoły średniej w ramach programu "Seal of Biliteracy". "Język polski jest jednym z najważniejszych języków europejskich, Amerykanie polskiego pochodzenia są potomkami piątej pod względem liczebności grupy etnicznej, która budowała Amerykę. Dlaczego więc nie mielibyśmy mieć szansy zdawania testu z języka polskiego i otrzymania kredytów na uczelniach wyższych"- powiedział Konsul Konrad Zieliński z Konsulatu RP w Chicago, współinicjator projektu.

 STAMP (ang. STAndards - Based Measurement of Proficiency - standaryzowany sprawdzań biegłości językowej) przeznaczony jest dla osób od klasy siódmej do wieku dorosłego. Obecnie testy STAMP są oferowane w 11 językach i używane na całym świecie przez szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe.

 Według koordynatora języka polskiego Misji Polskiej, Marzanny Owińskiej: "W Stanach Zjednoczonych mieszka około 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, jednak język polski nigdy nie był uznawany na poziomie krajowym w amerykańskich szkołach, ani w organizacjach językowych takich jak ACTFL (Amerykańskie Zrzeszenie Nauczycieli Języków Obcych)". "Było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, że żadna amerykańska organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją testów językowych nie posiada standardowego testu dla języka polskiego!"

 Owinski jest członkiem komisji w michigańskim Departmencie Edukacji w Lansing, pracującej nad wdrożeniem Seal of Biliteracy do szkół w Michigan. Jest również nauczycielką języka polskiego w St. Mary's Preparatory, jedynej szkole średniej w Michigan z takim programem.

 Test będzie dostępny dla każdej szkoły na terenie Stanów Zjednoczonych , oczekuje się jednak, iż największym zainteresowaniem będzie się cieszył w trzech stanach (Nowy Jork, Illinois i Michigan) charakteryzujących się największym skupiskiem Polonii, gdzie w każdym z trzech stanów mieszka około miliona naszych rodaków

 Zdaniem dyrektora MP, Marcina Chumieckiego "Z dumą mogę stwierdzić, że nasze działanie jest symbolem witalności kultury polskiej i jej dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, szczególnie, że jest to kontynuacja misji naszego założyciela, która rozpoczęła się w 1885. Właśnie w tym roku ksiądz Józef Dąbrowski, uczestnik Powstania Styczniowego i polski duchowny, za zgodą papieża Leona XIII założył pierwsze polskie seminarium w USA imienia Św. Cyryla i Metodego w Detroit. Seminarium, działające do dzisiaj, było również pierwszą formalną szkołą wyższą dla osób polskojęzycznych oraz początkiem organizacji, którą znamy dzisiaj jako Zespół Szkół w Orchard Lake, a której Misja Polska jest jednym z trzech departamentów”. Chumiecki kontynuuje: "Cieszy mnie fakt, że możemy kontynuować misję ks. Dąbrowskiego i promować edukację, dziedzictwo polskie, a szczególnie naukę języka polskiego w Ameryce. Nieprzypadkowo umowę podpisujemy w dniu 1 września. To właśnie jest dzień, w którym pamiętamy bohaterską postawę polskich żołnierzy broniących Westerplatte przed nazistowski najeźdźcą ale również to dzień kiedy wszystkie polskie dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny. To również dzień, który będzie symbolizował wprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego standardowego testu z języka polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki".

 Egzamin będzie gotowy na wiosnę 2018 roku.

 

Please visit www.polishmission.com for more information

//Scroll-to-top feature