Czym są testy adaptacyjne?

Komputerowe adaptacyjne testy biegłości językowej Avant dokładnie mierzą szeroki zakres poziomów umiejętności. Test dostosowuje się do 9 poziomów trudności w oparciu o odpowiedzi użytkownika, co pomaga określić poziom umiejętności każdego ucznia.

Aktualizacja: