Okręg szkolny Anchorage

Okręg szkolny Anchorage

Anchorage, Alaska

Od kilku lat okręg szkolny Anchorage (ASD) z powodzeniem wykorzystuje test Avant STAMP do gromadzenia danych na potrzeby rozwoju uczniów i programów.

Ponieważ Avant STAMP gromadzi dane na poziomie ucznia, klasy i szkoły, ASD był w stanie polegać na tej jednej ocenie, aby zaspokoić kilka potrzeb w okręgu.

Począwszy od roku szkolnego 2015-2016, nauczyciele i administratorzy na Alasce będą odpowiedzialni za rozwój swoich uczniów i będą oceniani na podstawie danych dotyczących uczenia się uczniów. ASD wybrało test Avant STAMP do oceny nauczycieli języka światowego i immersji.

Dane jakościowe dostarczone przez Avant STAMP nie tylko zapewnią pełniejszy obraz skuteczności nauczyciela, ale także zaspokoją potrzebę dostarczenia uczniom i programom dowodów rozwoju i sugerowanych obszarów do poprawy.