Logo California State University.

Kalifornijski Uniwersytet Stanowy w San Bernardino

San Bernardino, Kalifornia

Dokładność, spójność i wydajność Avant PLACE pomogła studentom, instruktorom i pracownikom California State University w San Bernardino opracować bardziej udany program języków świata. Statystyki Cal State pokazują, że Avant PLACE ma wysoki poziom dokładności w określaniu poziomu kursu językowego dla ucznia. Ponieważ Avant ocenia oceny uczniów przy użyciu wysoko wykwalifikowanych sędziów, Cal State zapewnia nauczycielom ulgę w konieczności angażowania się w umieszczanie uczniów. Jednakże, gdy ocena testu wskazuje, że uczeń znajduje się pomiędzy poziomami, nauczyciele są w stanie wkroczyć i określić, gdzie uczeń należy. Wreszcie, Cal State ceni sobie wydajność Avant PLACE; testy są proste w administrowaniu, łatwe w użyciu dla uczniów i są całkowicie online.