以下是不同水平的写作范例。这些范例由真正的语言学习者撰写,可能包含错误。请参阅本页底部的 "写作部分提示"。

捷克语水平测试和资源

写作实例

第 1 级:新手-低级

在这个水平上,我能够创造出没有延伸意义的单个单词。

我可以分享一些简单的词汇,这些词汇与提示/任务/情境有关,但我往往很难将这些词汇联系起来以创造意义。

teť ne TV! Ne dobrý TV. Rát televizor.

2 级:初级-中级

在这个级别,我开始发展通过语法连接单词来创造意义的能力。

具体来说,我可以将一些基本的主语和动词或动词和宾语联系起来,但我在做这些事情时可能会不连贯。

我的词汇量往往仅限于新手水平的话题,这些话题都是我在日常生活中遇到的,或者是我最近才学会的。

Mám televize doma. Mám rát televize. Mám rát videohry. Mám v pokoji televizi. Mám kamarádi a koukáme

3 级:初高中

在这个水平上,我可以用最基本的语法控制和准确性造出简单的句子。

我在回答问题时经常会出错,但同时我又能很好地控制刚学过或研究过的语言的一些非常简单的结构和功能。

在新手阶段,当我尝试造简单的句子时,错误是意料之中的。一般来说,我能够造出的句子都是非常基本和简单的,即使有,也很少添加细节。

Televizor a hraní videoher mužou bit dobre pro děti počitače mužou jím pomoct s školou nebo mužou jím ukázat jak neco se dela. Videohry a televize mužou byt negativní děti mužou začinat závisly na videoher. Dívat hodně na televize muže mít negativni vlivy na dětske oči.

4 级: | 中低级

在这个水平上,我能造出简单的句子,并增加一些细节;这样的句子有助于创造多样性。

在中低级阶段,通过使用介词短语、助动词用法以及一些副词和各种形容词来加强简单句的表达。

我一般都能造出独立的句子(观点),这些句子可以随意移动,而不会影响答题的整体意思。我的回答中仍有一些错误,但我能很好地控制较基本的句子。我对使用不同的结构和扩大词汇量更有信心了,在回答问题时也更敢于冒险了。

Sledování televize může mit jako pozitivní tak i negativní vliv na detskou generaci. z mého pohledu bych povjedela jak díte sleduje nauční pohádku, nemá to žádní negativní vliv na jeho osobu. děti se smí prostřednictvím televize naucit mnoho uspeschnich i zabavnejch slov. Na druhou stranu, videohry múžou a mnohokřát ovlyvnujou detskej mozeg. Dlohé hrání jem ničí mozgově bunky.

第 5 级: | 中级-中级

在这一水平上,我现在可以创造足够的语言来显示想法的组合。

我的思想松散地连接在一起,不能随意移动而不影响意义。

我还能造出一些复杂的句子,并能使用一些过渡词。 我还能使用简单现在时以外的时态,但在尝试使用其他时态时经常出错。

我的词汇量在不断扩大,我能够使用比通常、高频或最常见的词汇更多的词汇。我觉得我能够自己创造新的语言,并且在交流日常需求时不会遇到太多困难。

Videohřy mají velký množství vlivu na deti, nekteré z nich su dobřé a nekteré naopak zlé. Jednou z mnoha dobřých je napřikled rozvíjení jich kreativity, která jim múže pomoct když budou ti deti dospelí. Dalšou z výhůd je, že rodiče mají aspoň nachvíli pokoj od svích detí. Jednou z mnoha zlých je taky, že deti trávi hodne hodin za počítačem a ne s kamarádema nekde venku, často se i stáva,že začnou být leniví a mají blbe vztahy s rodičema. Právě i proto si myslím, že deti bych měli dostávět počítače když vyrostou.

6 级:中-高

在这个级别中,我对语言有很好的控制能力,对越来越多的话题也很有信心。

我的语言表达偶尔还会出现一些错误,但这并不妨碍我表达我需要分享的内容。

我可以使用绕口令来解释或描述我不知道具体词汇或结构的事物。我能理解和使用不同的时间框架,并且刚刚开始发展准确切换大多数时间框架的能力。我可以比较轻松地使用过渡词和概念。我的语言比较自然流畅,但仍会有一些不自然的停顿或犹豫。

Vypadá to jako každý rok je nová studije jak videohry mají negativní vliv na děti. Ale co zprávy ti neřeknou je že videohry jsou důležité události pro děti aby si mohly developovat socialní stahy. Já samu hraju videohry, a musím říct že my pomohly udělat kamarády kolem světe. V moje hře, "Valorant," musím komunikovat každou sekundu abych jse nezabila. Takové události mi zlepšili konverzaci, abych mohla přežít v hře. Y když je to dost violentní hra, kde musím zabít lidi s pistolí, ta komunikace mi pomohla udělat kamarády, co je absolutně pozitivní vliv. Další lidi můžou říct že hry ze zbraní a zabítí je nevhodní a negativní pro děti. Není dobré aby každý den takový věci děti viděli, tak je to v kusu aby společnost nenechalo videohry pro děti jen tak. V konkluzici, videohry mají positvní a negativní vlivy, tak musíme dávat pozor na naše děti.

第 7 级:高级-低级

在这一级别中,我的答复包含一些复杂的问题,准确度较高。

这样的语言能让我更完整、更有深度地阐述提示的每个方面。

我能够自信地使用高级词汇或高级术语、连接词等。我觉得我可以使用尽可能多的细节和描述性语言来创造自然流畅的语句,从而形成清晰的画面。但仍有可能出现结构复杂的错误。我切换时间框架的能力开始提高。

Přítelství je důležité pro náš socialny život. Všichni potřebují kamarády i deti. U detí které nemají kamarády si můžeme všimnout že jsou smutné proto že se nemají s kým hrát. Taky dospělí lidi potřebují kamarádi aby si zaspomínali na mládi ,meli nekoho s kým múžou jet naž pivo a diskutovat. Nejvíce dobrých chvil našeho života strávime s kamarády. Kamarádi nám taky můžou pomoct nebo dokonce zachránit život. Ale všude se nejdou i tí zlý lidé kteří žárli , ohovárej a klamou. Tyhle lide nejsou naši skutečný přítelé. Pravý přítel si vždycky najde čas pro vás a nenechá vás čekat když ho potřebujete a nebo ste v nesnázich. Jak zjistit jestli váš kamarád je pravý a nebo to na vás jen hraje? Jsou tady dva spůsobi. Můžete se pohádat s vaším kamarádem a když se pokusíte s ním udobrit tak praví kamarád vám odpustí. Druhý spůsob je požádat kamaráda o pomoc. Jestli vám pomůže je to pravý kámoš. Kamarát který vám pomůže a nic za to nechce je taky pravý a toho si držte.

8 级:高级-中级

在这个层面上,我的回答显示了我对语言的驾轻就熟。

我不仅能针对提示的每个方面做出答复,还能用简洁明了的语言深入探讨每个要点。

我能够在大部分答卷中较准确地使用一些较复杂的结构以及高级词汇和高级短语。

由于我在答辩中融入了各种模式和复杂性,我所创造的语言自然流畅。我的答卷显示出我有能力创造出语言技巧成熟、句法严密的语言。根据提示的要求,我准确切换时间框架的能力也很明显。

V době 21. století se můžeme velmi zřída setkat s dítětem, které nikdy nemělo žádnou zkušenost s moderní technologií. Už od doby, kdy se vynalezla televize, získávání informací se stalo běžnou součástí našich životů. Pokud byste chtěli srovnat dětství dnešní generace a generace jejich rodičů, dostali byste velmi rozdílné zážitky.Oblíbenou aktivitou po škole se pro děti stalo sledováním televize. Jaké výhody tento nový zvyk přinesl? Díky televizi děti jsou schopné získavat informace rychlou a zábavnou formou. Je pro ně jednodušší sledovat obrázky a poslouchat mluvené slovo než sedět ve školních lavicích a být nucen učit se nezáživná fakta. Na druhou stranu sledování televize po dlouhou dobu může porušit lidský zrak. Mnoho vědeckých studiích prokázalo, že kvůli elektromagnetickým vlnám a silného světla televize si můžeme poškodit oči. Televize není jediným zdrojem zábavy dnešní doby, ale další populární aktivitou se staly videohry. Hrát deskové hry je zábavné, ale pokud má člověk možnost vidět obraz, který se mění díky jeho interakci s předmětem, je to větší zábava a to obzvlášť pro malé děti. Videohry se zkrátka staly novými deskovými hrami našim rodičů. Sledování televize a hraní videoher u dětí jsou velice rozporná témata. Obě dvě aktivity mají silné výhody, ale také destruktivní následky. Podle velice známého přísloví, že všeho moc škodí, víme, že by se nic nemělo přehánět. Pokud budeme opatrně povolovat našim dětem tyto aktivity, můžeme je naučit novým věcem, které by bez moderních technologií těžko získaly.

写作部分提示

其他资源可在《开机指南》视频教程页面中找到。

  • 做一个 "炫耀者"--现在是展示自己能力的时候了!
  • 写作要有条理。
  • 挑战自己,超越自己通常的写作水平。
  • 要有创意,不要为可能出现的错误而紧张。完美不是目标!

只需尽力而为,并享受用所学语言进行创作和交流的乐趣。

祝你好运